Woordenschatdidactiek

TOP heeft een licentie voor de implementatie van het succesvolle programma: “Met Woorden in de Weer”. Wanneer u met uw team de tweedaagse training van Rezulto heeft gevolgd kan TOP voor u de verdere implementatie verzorgen.

 

De aanpak “Met Woorden in de Weer” is in de school geïmplementeerd.

Teams, voorscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven die de tweedaagse training van Rezulto hebben gevolgd.

 

Woordenschattrajecten op maat

TOP verzorgt ook woordenschattrajecten op maat. Wilt u werken aan het verhogen van de opbrengsten van uw woordenschatonderwijs? Ik maak gebruik van de nieuwste inzichten en evidence based aanpakken rondom woordenschatonderwijs. Het traject wordt op maat samengesteld. Het houdt rekening met uw schoolpopulatie en de door u gebruikte methoden.

 

U heeft een eenduidige aanpak binnen uw school als het gaat om woordenschatonderwijs. Er zijn afspraken gemaakt over de hoeveelheid tijd, de vakken, het rooster e.d. Leerkrachten hebben kennis van de meest recente aanpakken met betrekking tot woordenschat en zijn in staat deze kennis te vertalen naar didactisch handelen.

Leerkrachten van de groepen 1 t/m 8 of leidsters van peuterspeelzalen, voorscholen of kinderdagverblijven.