Verhoog de opbrengst van uw onderwijs

TOP maakt met u van opbrengstgericht werken een succes.
Leerkrachten beïnvloeden prestaties.
Hun didactische en pedagogische kwaliteiten maken het verschil.
TOP zorgt met het traject Doordacht Lesgeven voor een investering daarin.

Doordacht Lesgeven is een praktische en goed onderbouwde aanpak.
Voor effectieve lessen is Doordacht Lesgeven een succesvol model gebleken.

Doordacht Lesgeven verhoogt de opbrengst van uw onderwijs.

Het lesmodel Doordacht Lesgeven bestaat uit vier fasen: lees daarover meer in Opbouw van het lesmodel.
In elke fase van het lesmodel zijn een aantal specifieke didactische aanpakken bruikbaar, die echt goed werken: lees daarover meer in Didactische gereedschapskist.
Voor de introductie van het lesmodel Doordacht Lesgeven levert TOP maatwerk. Het traject wordt bepaald op basis van overleg met de directie, het team en een observatieronde (nulmeting). Lees daarover meer in Begeleidingstraject.

 

  • Na afloop van dit begeleidingstraject:
  • gebruiken alle leerkrachten het model Doordacht Lesgeven en de bijbehorende didactische aanpakken
  • is er binnen de hele school een doorgaande lijn tot stand gebracht op het gebied van lesopbouw, activiteiten opbouw, klassenmanagement en didactiek
  • is het didactisch handelen van leerkrachten verbeterd en is hun competentiegevoel toegenomen
  • zijn de leerling-resultaten verbeterd

Dit traject is geschikt voor teams die effectiever willen lesgeven om de opbrengsten te verhogen en een hoge betrokkenheid van de leerlingen willen zien. Het is geschikt voor alle schoolsoorten.

Op een groot aantal scholen in heel Nederland is deze aanpak succesvol gebleken.
U  kunt daarover lezen bij: subpagina referenties en bij de pagina Wat vinden klanten van Top

 

  Download het fact sheet ‘Doordacht Lesgeven’