Mondelinge taalontwikkeling

TOP is gecertificeerd trainer voor het gebruik van de Combilist.

Taal leren gaat niet altijd vanzelf. Leerkrachten zijn over het algemeen veel aan het woord en de kinderen maar weinig. Hoe kun je nu voor zorgen dat de kinderen meer gelegenheid krijgen tot spreken en hier nog iets van leren ook. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Combilist. Het accent ligt op taalproductie van de leerlingen.

Combilist beschrijft interactievaardigheden die de taalontwikkeling bevorderen. Het instrument richt zich op kindgedrag en koppelt dat aan leerkrachtgedrag. Het is niet op één specifiek taaldomein gericht (bijvoorbeeld woordenschat), maar op alle aspecten van de taalontwikkeling (uitspraak, woord- en zinsbouw, woordkennis en taalgebruik).

 

U hebt kennis van interactievaardigheden die de taalontwikkeling bevorderen en u kunt deze zelf in de schoolpraktijk toepassen. Zo maakt u uw onderwijsactiviteiten interactiever.

Dit aanbod is bestemd voor iedereen die werkt met kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 12 jaar.