Taal- en leesonderwijs

TOP onderwijsbegeleiding biedt u het TOPproduct – Doordacht Lesgeven.

Dit is toepasbaar op alle vakinhouden.

Doordacht Lesgeven verhoogt aantoonbaar de opbrengst van uw onderwijs.

De betrokkenheid van de leerlingen neemt toe.

TOP helpt u ook om de opbrengsten van het taal/leesonderwijs te verbeteren.

Mogelijke onderwerpen: