Leesverbetertrajecten

TOP gaat met uw team aan de slag om de opbrengsten op het gebied van voorbereidend, aanvankelijk en (voortgezet) technisch lezen te verhogen.
Het betreft een meerjarig traject op maat voor uw school.
Onderwerpen waar het om gaat:

  • het geven van een goede leesinstructie
  • inzetten van voldoende effectieve leestijd
  • differentiëren in 3 niveaus
  • analyseren van toets resultaten
  • het werken met een groepsplan lezen

Dit traject is heel goed te combineren met de aanpak van Doordacht Lesgeven.

 

De leesresultaten laten een stijgende lijn zien. In de klassen zien we leerkrachten die een goede leesinstructie geven.
Leerkrachten van de groepen 1 t/m 8