Didactische gereedschapskist

In elke fase van het model zijn een aantal specifieke didactische aanpakken bruikbaar, die echt goed werken.

Dit is aangetoond door o.a. Marazano, Lemov en Hattie.

Een goede leerkracht heeft de volgende aanpakken in zijn/haar gereedschapskist:

 • doelen stellen en feedback geven
 • samenvatten en notities maken
 • inspanning bevestigen en erkenning geven
 • voldoende oefening geven
 • werken met schema’s en modellen
 • vragen en opdrachten formuleren om diverse manieren van denken te stimuleren
 • voorkennis activeren (met vragen, aanwijzingen en kapstokken)
 • coöperatieve werkvormenDe coöperatieve werkvormen hebben een positieve invloed op de effectieve leertijd en zorgen ervoor dat leerlingen meer betrokken zijn bij de les(stof).Om voorkennis op te roepen, instructie interactief te maken, leerstof te oefenen en om proces en inhoud te evalueren.
 • Bij de diverse didactische aanpakken kunnen ook ‘Teach Like a Champion’ technieken effectief ingezet worden.
 • Daarom is het belangrijk dat leerkrachten ze doelgericht in elke fase van het lesmodel gebruiken.
 • Coöperatieve werkvormen zijn een integraal onderdeel van dit lesmodel.