Begrijpend luisteren en -lezen

TOP helpt bij het tot stand brengen van een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. Het betreft een meerjarig traject op maat voor uw school. Het kan zijn dat de keuze van een nieuwe methode onderdeel is van het traject. U kunt er ook voor kiezen om de methode die u nu gebruikt effectiever in te zetten.

Onderwerpen waar het om gaat:

  • Wat doet ertoe bij een goede begrijpend leesles
  • Welke strategieën zijn belangrijk
  • Hoe model je het gebruik van een strategie
  • Hoe geef je een goede instructie
  • Woordenschat en achtergrondkennis
  • differentiatie

Voor de groepen 1 t/m 3 gaat het om de leerlijn begrijpend luisteren en verhaalbegrip.

Een combinatie met de aanpak van Doordacht Lesgeven maakt dit traject nog effectiever.

 

Leerkrachten weten welke strategieën er toe doen en kunnen een goede instructie geven (modellen). De opbrengsten voor de CITO begrijpend leestoetsen laten een stijgende lijn zien.

Leerkrachten groep 1 t/m 8